Därför ska du försäkra din hund – Få ett tryggare hundägande med en bra hundförsäkring

av husdjur.nu

Därför ska du försäkra din hund – När veterinärvården blir allt mer avancerad skenar även kostnaderna för de komplicerade ingrepp och behandlingar som kan göras. Priset för att behandla en sjuk eller skadad hund kan ibland kännas astronomiska och det är inte alla som har den ekonomiska kapaciteten på egen hand.

En hundförsäkring gör hundägande tryggare då man delar den ekonomiska risken när hunden drabbas av plötslig skada eller sjukdom. Då behovet av veterinärvård ofta kommer plötsligt och oförutsett så är det inte alltid som man är ekonomiskt förberedd för den typen av utgift. I sådana fall är det skönt att veta att hundförsäkringen är ett ekonomiskt skydd och tar stora delar av kostnaden.

Stort ansvar som hundägare

Som hundägare är man skyldig att ta ansvar över den individ som man har köpt. Detta gäller i all daglig skötsel och omvårdnad så som utfodring, promenader och pälsvård men givetvis även när en olycka eller sjukdom har inträffat. Att äga en hund innebär många år av ansvarstagande och omvårdnad och man får räkna med att hunden någon gång under sin livstid kommer att vara i behov av veterinärvård i någon form. När så väl sker kan det kännas lugnande att veta att man har en bra hundförsäkring i botten som hjälper till med en del av den oförutsedda kostnaden.
En del hundar är mer olycksdrabbade än andra och behöver veterinärvård många gånger under sitt liv. Andra råkar inte ut för sjukdom eller skada lika ofta men det är väldigt få hundar som aldrig behöver uppsöka en veterinär.

Försäkring ersätter inte ett sparande

Det är viktigt att veta att en hundförsäkring inte ersätter ett eget sparande och tvärtom. Det allra bästa är så klart en kombination av en bra hundförsäkring och ett eget sparkapital när olyckan är framme. Många hundägare som väljer att inte försäkra sin hund väljer istället att spara på ett eget sparkonto för eventuella sjukdomar och skador. Risken med det är att hunden kan skada sig eller behöver veterinärvård för en mycket större summa än den man har hunnit spara till vid olyckstillfället.

Samtidigt är det viktigt att ha ett parallellt sparande utöver den försäkring som man har tecknat. Vid all veterinärvård utgår en självrisk när man nyttjar hundförsäkringen och utöver det betalar man en viss procent på överstigande belopp, en summa som är bra att ha tillgängligt på ett sparkonto.

Jämför olika försäkringar

Innan man tecknar en försäkring är det klokt att jämföra olika försäkringsbolag. De allra flesta bolag har olika nivåer på sina försäkringar, något som är avgörande för den ekonomiska ersättningen som du har rätt till men även ligger till grund för den premie som du betalar.
Det är även bra att läsa på vilka rastypiska sjukdomar som just din hund kan drabbas av och se om försäkringen kommer att täcka dessa. På samma sätt finns det sjukdomar som är bundna till om det är en tik eller hane som försäkringen ska avse.

Läs på om de olika försäkringarna som finns och skriv ned vilka kriterier som du själv har. Hitta sedan en försäkring som matchar dina önskemål bäst vad gäller sjukdomar, skador och rehabilitering som den täcker samt kostnad för premie.