Allt om att ha en hund som husdjur

av husdjur.nu

Att skaffa en hund innebär att man introducerar en ny medlem till familjen. En hund är inte bara ett husdjur utan blir en egen individ som får en särskild plats i familjen. Det är givetvis ett stort ansvar och ett åtagande som sträcker sig under många år och som även kan kräva en del anpassningar, något som man måste vara beredd på. Samtidigt får man en trogen vän och kärlek som får alla måsten och förpliktelser att blekna.

Beslutet om att skaffa en hund som husdjur behöver vara väl genomtänkt då man under flera år framöver förbinder sig till ett ansvar som tar både tid och pengar i anspråk. I gengäld får du en vän för livet och en trogen följeslagare.

Positiva hälsoeffekter

Det finns många studier som visar på att en hund kan öka livskvaliteten och både den fysiska och psykiska hälsan kan förbättras med en hund i hushållet.

Den psykiska hälsan kan förbättras genom att hunden tillför sällskap och en trygghet. Med en hund är man aldrig ensam vilket får människor som lever i ensamhushåll att känna sig mindre ensam i hemmet. Samtidigt kan hundägande leda till ett mer socialt och berikat liv i och med att man kan träffa andra likasinnade. Tillsammans med hunden kan man gå kurser via olika hundklubbar och därigenom få kontakt med personer som har samma intresse som en själv. Detta kan leda till att även introverta och blyga personer får kontakt med människor och därmed ett rikare socialt liv, då man automatiskt har något gemensamt att samtala om. Det finns även forskning som visar att våra må-bra-hormoner kan öka bara genom det att vi klappar en hund.

Även den fysiska hälsan förbättras automatiskt när man har en hund som husdjur. Oavsett om man köper en liten eller stor hundras behöver den gå ut på promenader flera gånger om dagen. Vardagsmotionen ökar vilket i sig förbättrar den fysiska hälsan och minskar risken för olika sjukdomar. Det finns många studier som visar vad vardagsmotion gör för att minska risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar men även hur dagliga promenader hjälper till att hålla hjärnan frisk och alert. När man har en hund finns det inga ursäkter, man måste ta sig ut i alla väder, varje dag, året om.

För sällskap eller träning

Hunden kan bli ett välkommet sällskap i en annars ensam vardag men den kan även bli en härlig träningskompis som får en att bli än mer aktiv. Det finns en mängd olika aktiviteter att hitta på tillsammans med sin hund, utöver de dagliga promenaderna. Man kan gå kurser tillsammans för att hitta någon aktivitet som båda tycker är rolig och hunden kan vara uppskattad draghjälp vid så väl löpning som cykling och skidåkning.

Det är fantastiskt roligt att arbeta tillsammans med sin hund, oavsett vilken aktivitet som man väljer att göra. För den som är väldigt ambitiös kan man ta träningen ett steg längre och även tävla tillsammans och på så sätt ha gemensamma mål att jobba mot.